Bouw jij mee aan het lerarenregister?
Dat kan!
Een krachtige leerling begint
bij een krachtige leraar

Doe en denk jij mee?

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de man of vrouw voor de klas. De leraren als beroepsgroep bepalen aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden een leraar moet voldoen. Het is aan de leraren zelf om hieraan op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven. Via het lerarenregister laten de leraren zien dat zij hun bekwaamheid onderhouden en borgen. Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs: een krachtige leerling begint bij een krachtige leraar. Laat je stem horen: doe en denk jij mee?

Animatie: Denk mee over het nieuwe lerarenregister