Commerciële aanbieders bepalen, waar of niet waar?

Commerciële aanbieders bepalen wat wel en niet meetelt in het register; waar of niet waar?

De back office medewerkers krijgen er vragen over, op Twitter vind je zowel bevestigende als ontkennende antwoorden en vooral criticasters uiten kritiek op (vermeende) invloed van commerciële cursus- en opleidingsinstituten op het Lerarenregister. Op de vraag: wordt professionaliseringsaanbod van commerciële partijen opgenomen in het Lerarenregister? is het antwoord inderdaad: ‘Ja.’ Maar wel met de aanvulling: ‘Mits dit aanbod aan een aantal voorwaarden en kwaliteitseisen voldoet.’
Op de vraag of een leraar het aanbod van een van deze partijen moet volgen om voor (her)registratie in aanmerking te komen? is het antwoord: ‘nee, absoluut niet.’

Juist ook activiteiten zoals peer review, coaching, intervisie, professionele zelfstudie, et cetera zijn vaak heel goede vormen van professionaliseren en het bijhouden van de bekwaamheid. Het is de beroepsgroep die bepaalt wat relevant is en in het register komt, niet de aanbieders.

Waar komt de aanname dan vandaan?

Om werkelijk bij te dragen aan professionalisering van de leraar moet het aanbod ‘er toe doen’. Dit betekent dat er eisen gesteld worden aan het niveau. Voor een opleiding of cursus zijn er (minimum-) eisen op te stellen. Dit wordt gedaan door een commissie van leraren. De prijs van een opleiding zegt niets over de kwaliteit en is daarom geen maatstaf. Dit betekent dat er gratis en goedkoop aanbod gevalideerd is, maar ook zeer prijzige cursussen op de lijst staan.

Hoewel professionaliseringsactiviteiten als peer review en coaching niet altijd vooraf te valideren zijn, zijn deze vaak wel degelijk relevant. Deze activiteiten moeten dus kunnen meetellen bij herregistratie. De leraar die deze activiteit heeft ondernomen kan dit in zijn eigen dossier toevoegen. Hoe dit uiteindelijk exact wordt meegenomen in de herregistratiecriteria wordt de komende periode, in nauwe samenspraak met het veld, bepaald. Zie ook de paragraaf ‘directe zeggenschap’ in dit artikel.

Zie voor meer informatie de pagina Veel gestelde vragen (FAQ’s). Bijvoorbeeld:

  • Welke professionaliseringsactiviteiten kun je nu in je registerdossier zetten?
  • Mijn werkgever maakt weinig tijd en geld vrij voor professionalisering. Wat als ik niet aan mijn 160 uur toe kom?
  • Hoe zet ik de overige activiteiten binnen de school (zoals peer review) in mijn registerdossier?
  • Ik leer veel van mijn directe collega’s. Kan ik dat opvoeren in mijn registerdossier?