Lerarenregister

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de man of vrouw voor de klas. Daarom krijgt het beroep van leraar wettelijke bescherming. Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. De wet is vanaf 1 augustus 2017 van kracht. Hierin zijn een aantal zaken vastgelegd.

De leraren als beroepsgroep bepalen aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep). De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek en via het nieuwe lerarenregister laten de leraren vanaf augustus 2018 aan elkaar en aan de samenleving zien dat zij hun bekwaamheid onderhouden en borgen. Het gaat immers om de kwaliteit van het onderwijs: een krachtige leerling begint bij een krachtige leraar! Leraren zijn nu aan zet, want het is aan de leraren om hier op school, in overleg met de schoolleiding, invulling aan te geven. In het professioneel statuut staan de afspraken tussen de leraren en de schoolleiding.

De leraren als beroepsgroep stellen zelf de eisen op die gaan gelden voor leraren in het nieuwe lerarenregister om na vier jaar te kunnen herregistreren: de herregistratiecriteria. Leraren stellen ook valideringsregels op, waaraan bijvoorbeeld cursussen of activiteiten moeten voldoen om bekwaamheid als leraar te onderhouden. Ook over zaken als gebruikersgemak of privacy van het nieuwe lerarenregister kunnen leraren meepraten. Wil jij graag meedenken over de verdere uitwerking van het nieuwe lerarenregister? In het hele land worden in 2017 meedenksessies ingepland: hou de website in de gaten voor de onderwerpen waarover de sessies gaan, nieuwe data en locaties en kom naar een sessie bij jou in de buurt. Doe en denk jij mee?

Wat gebeurt er met het vrijwillige register?

Registerleraar.nl is het vrijwillige register dat sinds 2011 bestaat voor leraren in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ruim 79.000 leraren hebben zich hierbij aangemeld: geregistreerde leraren kunnen via dit register hun activiteiten op het gebied van scholing bijhouden. Je kunt je tot 1 augustus 2017 aanmelden en registeren* in het vrijwillige register via www.registerleraar.nl.

*Je bent aangemeld in het lerarenregister als je een account hebt aangemaakt. Je bent geregistreerd in het lerarenregister als je profiel compleet is en je bevoegdheid gecontroleerd is.

Uiteraard worden de ervaringen opgedaan in het vrijwillige lerarenregister, bijvoorbeeld wat betreft gebruikersgemak, meegenomen naar het nieuwe lerarenregister Leraren geregistreerd in het vrijwillige register kunnen hun opgebouwde portfolio meenemen naar het nieuwe register. Geregistreerde leraren en leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register, kunnen vanaf oktober 2017 zeggenschap uitoefenen over belangrijke aspecten van het nieuwe lerarenregister via de Deelnemersvergadering. Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier.

Meer weten of heb je vragen?

Pagina delen