Info Deelnemersvergadering

De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan. De eerste (24) afgevaardigden van de Deelnemersvergadering krijgen de kans om zelf mede vorm te geven aan de manier van uitvoeren van hun takenpakket. Ook beslissen en denken de afgevaardigden mee over al lopende trajecten. Benieuwd naar de werkzaamheden van de afgevaardigden? Kijk dan hier.

Belangrijke data

  • 4 september tot en met 24 september – De gehele Deelnemersvergadering kon stemmen op de afvaardiging.
  • 26 september – Verkiezingsuitslag.

Voorwaarden

Iedereen die vóór 1 augustus 2017 was aangemeld bij het vrijwillige register, is lid van de Deelnemersvergadering. Iedereen in de Deelnemersvergadering heeft tijdens de verkiezingsperiode stemrecht en mag één stem uitbrengen.

Alle kandidaten zijn aangemeld bij het vrijwillige register en hebben verklaard dat zij drie jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de sector waarvoor ze kandidaat zijn. Een periode van minder dan drie maanden werkonderbreking, is niet aangemerkt als een onderbreking. Tot slot hebben de kandidaten in de bovengenoemde periode van drie jaar voldaan aan de eisen die de Wet Lerarenregister en registervoorportaal stelt om in het lerarenregister te worden opgenomen.