Commerciële aanbieders bepalen, waar of niet waar?

Commerciële aanbieders bepalen wat wel en niet meetelt in het register; waar of niet waar?

De backofficemedewerkers krijgen er vragen over, op Twitter vind je zowel bevestigende als ontkennende antwoorden en vooral criticasters uiten kritiek op (vermeende) invloed van commerciële cursus- en opleidingsinstituten op het nieuwe lerarenregister.

Op de vraag: ‘Wordt professionaliseringsaanbod van commerciële partijen opgenomen in het lerarenregister?’ is het antwoord inderdaad: ‘Ja.’ Maar wel met de aanvulling: ‘Mits dit aanbod aan een aantal voorwaarden en kwaliteitseisen – de zogeheten valideringsregels en herregistratiecriteria – voldoet.’ Deze herregistratiecriteria en valideringsregels voor het nieuwe lerarenregister worden op dit moment ontwikkeld door de beroepsgroep van leraren.

Op de vraag of een leraar het aanbod van een van de commerciële aanbieders moet volgen om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het antwoord: ‘Nee, absoluut niet. Juist activiteiten zoals peer review, coaching, intervisie, professionele zelfstudie, etcetera zijn vaak hele goede vormen om je verder te professionaliseren en je bekwaamheid bij te houden. Het is de beroepsgroep van leraren die bepaalt wat relevant is en in het register komt, niet de aanbieders.

Waar komt de aanname dan vandaan?

Om werkelijk bij te dragen aan professionalisering van de leraar moet het aanbod ‘ertoe doen’. Dit betekent dat er eisen gesteld worden aan het niveau. Voor een opleiding of cursus zijn er (minimum-)eisen op te stellen. De prijs van een opleiding zegt niets over de kwaliteit en is daarom geen maatstaf.

Hoewel professionaliseringsactiviteiten als ‘peer review’ en ‘coaching’ niet vooraf te valideren zijn, zijn deze wel degelijk relevant. Deze activiteiten moeten dus kunnen meetellen bij herregistratie. Hoe dit uiteindelijk precies wordt meegenomen in de herregistratiecriteria wordt nog bepaald.

In 2017 heeft de Onderwijscoöperatie oriënterend onderzoek uitgevoerd onder leraren (via meedenksessies, een online sessie en panelgesprekken). De twee rapportages van dit onderzoek zijn midden december 2017 aangeboden aan de afvaardiging van de Deelnemersvergadering. Deze gekozen leraren zijn nu aan zet. Zij hebben de verantwoordelijkheid om met de beroepsgroep leraren tot een kwaliteitskader voor het register te komen.

Zie voor meer informatie de pagina FAQ Nieuw lerarenregister.

Pagina delen