Historisch perspectief

De wet Beroep Leraar en lerarenregister in historisch perspectief.

In 1993 verscheen het adviesrapport Toekomst Leraarschap van de Commissie Toekomst Leraarschap onder leiding van Andrée van Es. Dit rapport pleitte voor de leraar als professional in een professionele school.

Eind september 1997 brengt de Stuurgroep Beroepskwaliteit Leraarschap een adviesrapport uit: Tekenen voor kwaliteit. In het advies worden voorstellen gedaan over:

  • Een beroepsstandaard voor leraren.
  • Over de vorming van een beroepsgroep.
  • Een register voor leraren.

In 2006 treedt de wet BIO (Wet op de Beroepen in het Onderwijs) in werking; de bekwaamheidseisen voor leraren po, vo en mbo gaan gelden en scholen houden bekwaamheidsdossiers bij voor hun leraren.

In 2007 wordt het Convenant LeerKracht opgesteld: afgesproken wordt dat SBL omgevormd wordt tot de Beroepsgroep Leraren, een landelijke vereniging voor en door leraren, dat bevoegde leraren hun deskundigheid bijhouden en dat er een publiekrechtelijk basisregister voor alle leraren ontwikkeld wordt.

In 2011 wordt SBL omgevormd tot de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie start in 2012 met een vrijwillig lerarenregister.

In 2013 wordt het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) afgesloten waarmee afgesproken is dat:

  • Er een professioneel statuut voor het po en vo komt (het mbo heeft al een professioneel statuut),
  • Er in 2018 alleen bevoegde leraren voor de klas staan,
  • Nascholing zowel een recht als een plicht voor iedere leraar po, vo en mbo is,
  • Vanaf 2018 het register wettelijk verankerd zal zijn.

Zie ook het historisch perspectief van de AOB.

Pagina delen