Koploperscholen

Op koploperscholen kunnen schoolbesturen én leraren sinds september 2017 écht kennismaken met het nieuwe lerarenregister. Samen doorlopen zij het hele proces: van het aanleveren van de basisgegevens tot en met voorlichting aan en de registratie van de leraren in het register.

Voordelen voor het schoolbestuur

Het schoolbestuur krijgt tijdens het hele aanleverproces persoonlijke begeleiding. Omdat het schoolbestuur de werkelijke gegevens van leraren aanlevert, hoeft dit straks – bij de start van het nieuwe lerarenregister – niet opnieuw te gebeuren. De koploperschool weet dus zeker dat de gegevens op tijd in het lerarenregister staan.

Voordelen voor de leraren

Leraren van een koploperschool kunnen kennismaken met het nieuwe register door – de door het schoolbestuur aangeleverde gegevens – direct te controleren, aan te vullen en te accorderen. Hierbij krijgen zij begeleiding van DUO. Daarnaast krijgen leraren informatie over de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister.

Informatie op maat

Leraren, HR-medewerkers, school- en teamleiders krijgen ook diverse informatie- en meedenksessies aangeboden. Al deze activiteiten leveren feedback op die wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe lerarenregister en de (toekomstige) communicatie naar scholen. De organisaties verbonden aan het Programma Lerarenregister trekken hierin samen op.

Hoeveel tijd is een koploperschool kwijt?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Heeft de school de benoemingsgrondslagen al in kaart gebracht?
  2. Hoeveel leraren werken op de school?
  3. Hoe wil de school de gegevens aan DUO aanleveren?
  4. Aan welke optionele activiteiten wil de school meedoen?

Graag kijken de medewerkers van het Programma Lerarenregister samen met de school naar de wensen en maken dan een inschatting.

Welke stappen doorloopt de koploperschool?

  1. De school meldt zich als koploper aan via gegevensleveringleraren@duo.nl.
  2. DUO neemt telefonisch contact om verschillende zaken te bespreken zoals de manier van aanleveren van de gegevens en wensen voor voorlichting voor leraren en medewerkers.
  3. Een datum wordt ingepland waarop DUO langskomt om te zorgen dat de school de gegevens kan aanleveren; indien nodig neemt DUO contact op met de softwareleverancier.
  4. De gegevens van de leraren worden aangeleverd voor het nieuwe register.
  5. Er wordt een bijeenkomst voor de leraren georganiseerd waarin zij worden voorgelicht over de wet en de bedoeling ervan. De leraren kunnen onder begeleiding van DUO hun gegevens goedkeuren.
  6. De registratie is voltooid. De school hoeft alleen nog eventuele wijzigingen aan te leveren.

Meer informatie

Meer weten? Lees/download de folder: Doe mee en word koploper!

Bekijk de folder voor meer informatie. Voor vragen: mail naar gegevensleveringleraren@duo.nl. Ook kan er iemand van DUO, of een ambassadeur van de Onderwijscoöperatie, bij jou op school langskomen voor een gesprek.

Pagina delen