Planning lerarenregister

Om het lerarenregister zorgvuldig te kunnen implementeren, heeft toenmalige staatssecretaris Dekker voorgesteld om een jaar meer voorbereidingstijd te nemen. Het traject ziet er als volgt uit.

  • In 2017 zijn door het hele land meedenksessies georganiseerd.
  • Vanaf september 2017 kunnen koploperscholen écht kennismaken met het nieuwe lerarenregister.
  • Vanaf 1 augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich inschrijven in het nieuwe register.
  • Vanaf 1 augustus 2019 houden alle leraren hun activiteiten bij in het nieuwe register in het kader van het onderhouden van hun beroepsbekwaamheid.
  • Na vier jaar (2023) wordt gecontroleerd of een leraar voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, volgens de criteria die de beroepsgroep van leraren zelf heeft opgesteld. Leraren die hun bekwaamheidsonderhoud onvoldoende hebben aangetoond krijgen een aantekening, maar de aantekening heeft nog geen consequenties.
  • Na nog eens vier jaar (2027) is het beroepsregister volledig van kracht. Leraren die dan niet aan de herregistratiecriteria voldoen, mogen niet meer voor de klas staan totdat ze weer aan de herregistratiecriteria voldoen. Werkgevers moeten leraren in staat stellen hieraan te werken.

De ervaringen opgedaan in het vrijwillige lerarenregister, bijvoorbeeld wat betreft gebruikersgemak, worden uiteraard meegenomen naar het nieuwe lerarenregister. Bevoegde leraren die in het vrijwillige register zijn geregistreerd, kunnen hun opgebouwde portfolio meenemen naar het nieuwe lerarenregister.

Pagina delen