Planning lerarenregister

Het traject om het lerarenregister zorgvuldig in te voeren ziet er als volgt uit:

  • In 2017 zijn door het hele land meedenksessies georganiseerd, er is een online sessie geweest en er hebben panelgesprekken plaatsgevonden.
  • Sinds september 2017 kunnen koploperscholen kennismaken met het nieuwe lerarenregister.
  • Medio december 2017 zijn twee rapportages over de opbrengsten tot nu toe (van de meedenksessies, de online sessie en de panelgesprekken) aangeboden aan het Lerarenparlement (voorheen afvaardiging Deelnemersvergadering); zij hebben de verantwoordelijkheid om met de beroepsgroep leraren tot een kwaliteitskader voor het register te komen.
  • Inschrijving in het register wordt verplicht maar vanaf wanneer is nog niet bekend. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen leraren zich al wel registreren in het nieuwe lerarenregister en een basisportfolio bijhouden.
  • Als het kwaliteitskader – bestaande uit herregistratiecriteria en valideringsregels – van het nieuwe lerarenregister vastgesteld is en het systeem van het register hierop ingericht is (datum nog niet bekend) zal het wettelijke register starten.
  • Als leraren vier jaar hun activiteiten volgens de nieuwe herregistratiecriteria hebben bijgehouden, wordt gecontroleerd of een leraar voldoende aan zijn of haar bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan. Leraren die hun bekwaamheidsonderhoud onvoldoende hebben aangetoond, krijgen een aantekening. Deze aantekening heeft nog geen consequenties.
  • Na nog eens vier jaar is het beroepsregister volledig van kracht. Leraren die dan niet aan de herregistratiecriteria voldoen, mogen niet meer zelfstandig voor de klas staan totdat ze weer aan de herregistratiecriteria voldoen; werkgevers moeten leraren in staat stellen hieraan te werken.

De ervaringen die zijn opgedaan in het vrijwillige lerarenregister, bijvoorbeeld wat betreft gebruikersgemak, worden uiteraard meegenomen naar het nieuwe lerarenregister. En bevoegde leraren die in het vrijwillige register zijn geregistreerd, kunnen hun opgebouwde portfolio meenemen naar het nieuwe lerarenregister.

Pagina delen