Professionele keten

Afbeelding-professionele-ketenDe wet Beroep Leraar en Lerarenregister regelt de drie schakels in de professionele keten van de beroepsgroep. Het lerarenregister is de derde schakel.

1. De omschrijving van het beroep leraar

Onder het beroep leraar wordt verstaan het – binnen de kaders van het schoolbeleid – verantwoordelijk zijn voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school. Daarnaast hebben leraren een verantwoordelijkheid als het gaat om het zelfstandig beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen, zonder dat anderen daar invloed op kunnen hebben.

2. De professionele ruimte van de leraar

Professioneel statuut

Met de wet Beroep Leraar en Lerarenregister krijgen leraren zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Dus over datgene waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Leraren zijn nu aan zet, want het is aan de leraren zelf om hieraan op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven. Elke school legt deze afspraken vast in een professioneel statuut. Dit is in feite een afspraak tussen de leraren en de schoolleiding.

Professionele standaard

Het professioneel statuut moet rekening houden met de professionele standaard, waarin de leraren als beroepsgroep (minimum-) richtlijnen over gedrag hebben vastgelegd. Het betreft ethische aspecten van het beroep leraar, zoals waarden en normen. Denk bijvoorbeeld aan de omgang met leerlingen en ouders. Deze standaard geeft richting en houvast bij het overleg over het professioneel statuut op school. Het statuut respecteert de standaard.

Zeggenschap van de leraar als beroepsgroep

De beroepsgroep leraren heeft de ruimte om zelf de implementatie van de wet vorm te geven. Zo hebben leraren via het verkozen Lerarenparlement zeggenschap over alles wat met het register en de professionele keten te maken heeft.

3. Lerarenregister

Lees hier alles over het lerarenregister.

Pagina delen