FAQ Vrijwillig register

RegisterleraarZie hier de veelgestelde vragen over het huidige vrijwillige register. Er zijn specifieke FAQ-pagina’s over het nieuwe lerarenregister, het professioneel statuut en de Deelnemersvergadering en voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten.

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2018
Door wijzigingen kan het voorkomen dat een eerdere verwijzing naar een FAQ-nummer niet meer klopt.

Tip: Op zoek naar een FAQ over een specifiek onderwerp? Gebruik Control+F (Windows) of Command+F (Mac) om op deze pagina te zoeken naar een bepaalde term.

1. Hoe meld je je aan in het vrijwillige register?

Omdat de focus ligt op het nieuwe register, is inschrijven in het vrijwillige register, voor zowel leraren als aanbieders, per 1 augustus 2017 niet meer mogelijk. Sta je in het vrijwillige register ingeschreven, dan kan je nog steeds jouw portfolio inzien en bijhouden. Het opgebouwde portfolio kan je vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe lerarenregister. Ook ervaringen opgedaan met het vrijwillige lerarenregister, bijvoorbeeld wat betreft gebruikersgemak, worden meegenomen in het nieuwe lerarenregister.

Alle leraren, ook de leraren die niet staan ingeschreven of zijn aangemeld in het vrijwillige register, konden in 2017 volop meedenken en meepraten over het nieuwe lerarenregister tijdens meedenksessies die overal in het land, en op koploperscholen, werden georganiseerd. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen alle leraren zich in het nieuwe lerarenregister aanmelden en registreren.

2. Hoe zit het met de privacy van het vrijwillige register?

Het vrijwillige lerarenregister is in 2011 gestart en is een online systeem waarin leraren hun leeractiviteiten kunnen bijhouden. Dit dossier is alleen door de leraar te bekijken en te gebruiken. De privacy is gewaarborgd: anderen kunnen alleen zien dat je in het register staat. Inschrijven in het vrijwillige register was tot 1 augustus 2017 mogelijk.

3. Waarom mag ik mij per 1 augustus 2017 niet meer aanmelden of registreren?

Met het oog op de invoering van de wet per 1 augustus 2017 en de focus op de inrichting, bouw en implementatie van het nieuwe lerarenregister, heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten om vanaf 1 augustus 2017 de mogelijkheid tot inschrijven in het vrijwillige register te beëindigen.

4. Wat betekent het als je als leraar wel bent aangemeld of geregistreerd?

  • Geregistreerde leraren kunnen hun portfolio na 1 augustus 2017 gewoon in het vrijwillige register blijven bijhouden en zij kunnen hun opgebouwde portfolio vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register.
  • Alle leraren in het vrijwillige register hebben via de Deelnemersvergadering automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister.
  • Alle leraren in het vrijwillige register kunnen een Lerarenparlement verkiezen, alleen bevoegde leraren kunnen als parlementslid worden gekozen.
  • Alle leraren in het vrijwillige register ontvangen bij inschrijving in het nieuwe lerarenregister een aantal punten of uren (afhankelijk van de eenheid die gaat gelden) als waardering voor deelname in het vrijwillige register.
  • Nog openstaande verzoeken van aangemelde leraren tot registratie en aangeboden professionaliseringsactiviteiten ter validatie worden afgehandeld.

5. Wat als je je niet hebt ingeschreven in het vrijwillige register?

  • Niet-ingeschreven leraren hebben geen zeggenschap via de Deelnemersvergadering.
  • Het aanmaken van een portfolio kan bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018. Inschrijven in het nieuwe register betekent zeggenschap over de doorontwikkeling van het nieuwe register en alle zaken die samenhangen met de kwaliteit en uitoefening van het beroep. Hoe dit verder vormgegeven gaat worden, bepaalt de Deelnemersvergadering.
  • Het aanbieden en laten valideren van professionaliseringsactiviteiten voor het vrijwillige register is vanaf 1 augustus 2017 niet meer mogelijk.

6. Wat houdt dat in, die zeggenschap van de leraren?

Alle leraren die zich voor 1 augustus 2017 in het vrijwillige lerarenregister hebben aangemeld, zitten in de Deelnemersvergadering. Via de Deelnemersvergadering heeft de leraar zeggenschap over zaken als de herregistratiecriteria en valideringsregels die voor het lerarenregister gaan gelden. De Deelnemersvergadering heeft het Lerarenparlement gekozen. Deze 24 kunnen de directe zeggenschap van de Deelnemersvergadering waarborgen, via bijvoorbeeld een referendum. Zie ook de FAQ’s over de Deelnemersvergadering.

7. Kan ik na 1 augustus 2017 nog professionaliseringsactiviteiten aanbieden ter validering?

Het aanbieden en laten valideren van professionaliseringsactiviteiten voor het vrijwillige register is vanaf 1 augustus 2017 niet meer mogelijk. De beroepsgroep stelt de valideringsregels op waaraan een activiteit in het nieuwe register in het kader van bekwaamheidsonderhoud moet voldoen. Dit betekent dat alle activiteiten opnieuw aangeboden en bekeken moeten worden of ze voldoen aan de nieuwe valideringsregels. De activiteiten die gevalideerd zijn gelden dus voor het vrijwillige register. Als het kwaliteitskader van het nieuwe lerarenregister – bestaande uit herregistratiecriteria en valideringsregels –  vastgesteld is en het systeem van het register hierop ingericht is (datum nog niet bekend) kunnen de activiteiten ter validatie aangeboden worden bij het nieuwe lerarenregister.

8. Hoeveel leraren staan er al in het vrijwillige register?

In 2011 is de Onderwijscoöperatie gestart met het vrijwillige lerarenregister. Bijna 84.000 leraren hebben zich hiervoor aangemeld, van wie 47.500 leraren zich ook daadwerkelijk hebben geregistreerd en hun portfolio bijhouden.

9. Kan ik mij uitschrijven uit het vrijwillige register?

Ja, dat is mogelijk. Ga naar www.registerleraar.nl, log in en ga naar ‘accountgegevens’. Scoll naar beneden en klik op de pen bij ‘account status’. Klik op ‘account deactiveren’ (gegevens zijn niet meer zichtbaar voor scholen en burgers, wel voor jezelf) of ‘account en mijn registratie definitief verwijderen’. Let op: als je kiest voor het verwijderen van het account en je registratie, is dat niet meer terug te draaien. Klik op bevestigen.

10. Hoe zet ik activiteiten binnen de school (bijv. peer review) in het vrijwillige register?

In het vrijwillige register heb je twee mogelijkheden om professionaliseringsactiviteiten in je portfolio te zetten: via ‘zelf een activiteit toevoegen’ en ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’. Bij peer review-activiteiten zet je deze meestal via ‘zelf een activiteit toevoegen’ in je portfolio. Als de activiteit door een aanbieder verzorgd wordt en deze aanbieder heeft de activiteit laten valideren, dan ontvang je na deelname een certificaat/bewijs van deelname van deze aanbieder met een registerleraar-afbeelding waarop een uniek activiteitnummer staat. In dat geval ga je naar ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’, vul je het unieke nummer in en voeg je het toe aan je portfolio. Hoe je je professionaliseringsactiviteiten kunt bijhouden in het nieuwe lerarenregister, is nog in ontwikkeling. Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

11. Ik leer veel van mijn directe collega’s. Kan ik dat opvoeren in het vrijwillige register?

Ook meer informele vormen van professionalisering op school, zoals peer review, georganiseerde reflectie, verbetertrajecten, teamontwikkeling etc, kan je opnemen in je portfolio. Zie hier een aantal voorbeelden. De lijst op deze pagina is niet uitputtend. Bij het toevoegen van activiteiten aan jouw portfolio, die niet in deze lijst staan, kan je de optie ‘anders’ gebruiken.

12. Ben je via het vrijwillige register automatisch lid van de Onderwijscoöperatie?

Nee, alleen vakbonden en vakverenigingen zijn aangesloten bij de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie heeft wel de Deelnemersvergadering ingesteld. Alle leraren in het vrijwillige register hebben via de Deelnemersvergadering automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister. Alle leraren in het vrijwillige register kunnen hun stem uitbrengen voor het Lerarenparlement, alleen bevoegde leraren kunnen als parlementariër gekozen worden.

13. Wanneer gaat de wet Beroep Leraar en Lerarenregister in?

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. De wet is vanaf 1 augustus 2017 van kracht. Leraren zijn nu aan zet om met elkaar, op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven aan de onderdelen van de wet. Kijk hier voor meer informatie.

14. Hoe wordt het nieuwe lerarenregister gebouwd en ingericht?

Vanaf 1 augustus 2018 start de registratie in het nieuwe lerarenregister. Er wordt volop gewerkt aan de inrichting en bouw van het nieuwe register. In 2017 hebben leraren volop deelgenomen aan meedenksessies in het hele land, er zal ervaring met het nieuwe registratiesysteem worden opgedaan en ook de gebruikerservaringen van het vrijwillige register worden meegenomen. Voor het zorgvuldig implementeren van het nieuwe lerarenregister, maar óók het meenemen van de beroepsgroep hierin, is alle focus op het nieuwe lerarenregister de komende anderhalf jaar gewenst en nodig. Kijk hier voor meer informatie.

15. Wat is de planning van het nieuwe lerarenregister?

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich in het nieuwe lerarenregister gaan registreren en hun basisportfolio bijhouden. Inschrijving in het register wordt verplicht voor leraren maar vanaf wanneer is nog niet bekend. Nog niet-bevoegde leraren kunnen zich inschrijven in het voorportaal van het nieuwe lerarenregister. Het schoolbestuur moet je dan in de gelegenheid stellen om je bevoegdheid binnen maximaal vier jaar te halen. Je kunt je inschrijven en registreren in het nieuwe lerarenregister op het moment dat je je diploma, getuigschrift of PDG hebt behaald. Kijk hier voor meer informatie.

Pagina delen