Vrijwillige register

Het vrijwillige lerarenregister dat in 2011 is gestart, is een online systeem dat in samenspraak met leraren is ontwikkeld. Elke leraar heeft een eigen dossier waarin hij zijn leeractiviteiten bijhoudt. Dit dossier is enkel door jou in te zien en te gebruiken. Uiteraard wordt je privacy gewaarborgd. Anderen kunnen alleen zien dat je in het register staat. Je kunt je nog tot 1 augustus 2017 aanmelden in het vrijwillige register.

Aanmelden in het vrijwillige register

Wil je je aanmelden in het vrijwillige register dan kan dat via registerleraar.nl. Als leraar kun je je aanmelden (is: een account aanmaken) in het vrijwillige lerarenregister door je mailadres en een wachtwoord in te voeren en vervolgens te klikken op de link in de bevestigingsmail; daarna ben je aangemeld. Aanmelden in het vrijwillige register kan nog tot 1 augustus 2017.
Op 1 augustus 2017 is de wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht en wordt alle focus gelegd op de inrichting en implementatie van het nieuwe lerarenregister.

Registeren in het vrijwillige register

Na het aanmelden en aanmaken van een account ontvang je een mail met een activatielink. Nadat je deze link hebt geactiveerd kun je in je portfolio jouw werksituatie, de school (of scholen) waar je werkt, je onderwijstaak en bevoegdheid invullen. Hierbij hoort een foto of scan van je officiële getuigschrift(en) waaruit je onderwijsbevoegdheid blijkt. Na het invullen van deze gegevens kun je je registratie aanvragen. De afhandeling van de registratieaanvraag bedraagt op dit moment 12 weken. Hierna kan je je portfolio met activiteiten gaan bijhouden. Openstaande verzoeken van leraren tot registratie (die zich voor 1 augustus 2017 hebben aangemeld) worden nog afgehandeld.

Vanaf 1 augustus 2017 kan een leraar zich niet meer aanmelden of een verzoek tot registratie indienen. Het aanmaken van een portfolio kan weer bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018.

Aanmelden is nog altijd zinvol

Leraren geregistreerd in het vrijwillige register kunnen hun portfolio in dit vrijwillige register blijven onderhouden tot augustus 2018. Zij kunnen hun opgebouwde portfolio meenemen naar het nieuwe register. Alle vóór 1 augustus 2017 aangemelde of geregistreerde leraren in het vrijwillige register, kunnen vanaf oktober 2017 zeggenschap uitoefenen via de Deelnemersvergadering over belangrijke aspecten van het nieuwe lerarenregister.

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich inschrijven in het nieuwe lerarenregister en hun activiteiten in het kader van bekwaamheidsonderhoud bijhouden.

Aanmelden/registeren

Wil je je nog aanmelden in het huidige vrijwillige register dan kan dat via registerleraar.nl. Daarna werkt het als volgt:

1. Jouw gegevens

Je vult je persoonlijke gegevens in, de gegevens van de school waar je werkt en welk vak of vakken je geeft. Ook voeg je een kopie van je diploma(‘s) toe.

2. Jouw professionalisering

Vervolgens houd je je leeractiviteiten in je dossier bij. Je gaat zelf over je professionalisering. Dat kunnen formele cursussen zijn, maar ook informeel leren, zoals peer review of collegiale visitatie. De verplichting van die professionalisering is tegelijkertijd een recht. Je werkgever moet daar tijd en ruimte voor bieden, zoals dat in de cao is geregeld.

3. Nog niet bevoegd?

In het vrijwillige register staan alleen bevoegde leraren. Ben je nog in opleiding of geef je onbevoegd les, dan kun je je wel aanmelden, maar niet volledig registreren in het vrijwillige lerarenregister.

Pagina delen