Een krachtige leerling begint bij een krachtige leraar

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar in de klas. Daarom is het beroep sinds kort wettelijk beschermd in de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. In deze wet staat dat leraren meer ruimte krijgen om het onderwijs te ontwikkelen. Daarvoor zijn krachtige professionals nodig. Via het lerarenregister laten leraren zien dat zij over de juiste papieren beschikken en dat zij hun vak bijhouden. Inschrijving in het register is verplicht vanaf 1 augustus 2018. Het oude, vrijwillige register vervalt. In de nieuwe situatie moeten leraren hun inschrijving iedere vier jaar vernieuwen.

Blogs van Leraren