Lerarenregister

Wet Beroep Leraar en Lerarenregister

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar (of docent) voor de klas. Daarom krijgt het beroep van leraar wettelijke bescherming. Dit staat in de wet ‘Beroep Leraar en Lerarenregister’ die vanaf 1 augustus 2017 van kracht is voor PO, VO, SO, MBO. In deze wet is een aantal zaken vastgelegd. Hierdoor krijgen leraren meer ruimte om zélf richting te geven aan de ontwikkeling van het onderwijs en aan hun professionalisering.

De wet regelt de drie onderdelen in de professionele keten van de beroepsgroep:

1. De omschrijving van het beroep leraar

a. De omschrijving van het beroep is in juni 2017 door de Tweede Kamer vastgesteld. Lees in het rapport Herijking Bekwaamheidseisen, opgesteld door de beroepsgroep zelf, aan welke eisen leraren moeten voldoen. Lees hier meer over de bekwaamheidseisen.
b. Een leraar is, binnen de kaders van het schoolbeleid, verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school. Daarnaast is de leraar verantwoordelijk voor het beoordelen van de onderwijsprestaties van de leerlingen.

2. De professionele ruimte van de leraar

a. het professionele statuut: wordt in het schooljaar 2017-2018 zelf op school vormgegeven door leraren in overleg met de schoolleiding. Het zijn de afspraken tussen schoolleiding en leraren over hoe punt 1b geregeld is.
b. de professionele standaard: de ongeschreven normen en waarden die gelden in het beroep van leraar.
c. de zeggenschap: geregeld via de inrichting van de Deelnemersvergadering.

3. Het nieuwe lerarenregister

Het lerarenregister is de (online) omgeving waar leraren aan elkaar en aan de samenleving laten zien dat zij hun bekwaamheid én kwaliteit onderhouden en borgen. Een leraar is immers niet zomaar leraar! Een leraar heeft de verantwoordelijkheid om de verworven kennis en bekwaamheid op peil te houden. Dit is een mooi vertrekpunt voor kwalitatief onderwijs: een krachtige leerling begint immers bij een krachtige leraar.

De leraar gaat zelf over de vraag wat hiervoor nodig is. Leraren (als beroepsgroep) bepalen aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden een leraar moet voldoen. Zo stellen de leraren (als beroepsgroep) zelf de criteria op die gaan gelden in het nieuwe lerarenregister. Denk aan criteria om te mogen herregistreren of aan regels waaraan professionaliserings-activiteiten moeten volden (valideringsregels). Maar ook over zaken als gebruikersgemak en privacy kunnen leraren meedenken.

In het hele land worden hiervoor in 2017 en 2018 meedenksessies georganiseerd. Wil jij graag meedenken over de verdere uitwerking van het nieuwe lerarenregister? Houd de website in de gaten voor data en locaties en kom naar een sessie bij jou in de buurt. Doe en denk jij mee?

Registreren? Dat kan vanaf 1 augustus 2018

Per augustus 2018 is het nieuwe lerarenregister operationeel en kunnen bevoegde leraren zich registreren. Vanaf augustus 2019 zijn bevoegde leraren volgens de wet verplicht om in dit nieuwe lerarenregister geregistreerd te staan. Leraren die (nog) niet bevoegd zijn, kunnen zich inschrijven in het voorportaal van het nieuwe lerarenregister. Het schoolbestuur moet je dan in de gelegenheid stellen om je bevoegdheid binnen maximaal vier jaar te halen. Je kunt je registreren in het nieuwe lerarenregister op het moment dat je je diploma, getuigschrift of PDG hebt behaald. Kijk hier voor de planning van de invoering van het nieuwe lerarenregister.

Meer weten of heb je vragen?

Pagina delen