Verkiezingen

De eerste verkiezing voor het Lerarenparlement is georganiseerd door een verkiezingscommissie. Dit omdat er nog geen operationeel Lerarenparlement was die de verkiezingen kon organiseren.

Binnen twee jaar na de invoering van het lerarenregister zullen nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. Dit gebeurt dan door de huidige gekozen vertegenwoordiging. De verkiezingscommissie nam zelfstandig besluiten over de organisatie van de verkiezingen die in 2017 plaatsvonden. De kaders waarbinnen de verkiezingscommissie handelde, zijn vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Verkiezingsdata

Gepubliceerd op 10 mei 2017

  • 16 juni t/m 16 juli 2017: leraren die drie jaar werkzaam zijn als bevoegd leraar, konden zich verkiesbaar stellen.
  • 31 juni t/m 31 juli 2017: alle leraren die hun kiesrecht wilde gebruiken, konden zich aanmelden in het vrijwillige register.
  • 21 augustus 2017: na een controle van de kandidaatstellingen, werd op 21 augustus de kandidatenlijst gepubliceerd.
  • 4 september t/m 24 september 2017: in deze periode kon de gehele Deelnemersvergadering stemmen op kandidaten.
  • 26 september 2017: bekendmaking verkiezingsuitslag.

Pagina delen