Info Deelnemersvergadering

Gebruik je zeggenschap!

Alle leraren die zich vóór 1 augustus 2017 in het (bestaande) vrijwillige lerarenregister hebben aangemeld, maken deel uit van de Deelnemersvergadering. Via deze Deelnemersvergadering krijgt elke in het (bestaande) vrijwillige register ingeschreven leraar zeggenschap over onder meer de bekwaamheidseisen, de professionele standaard, de herregistratiecriteria en de valideringsregels.

De Deelnemersvergadering kiest uit haar midden een vertegenwoordiging van 24 afgevaardigden. Iedereen in de Deelnemersvergadering kan kiezen en bevoegde leraren die drie jaar werkzaam zijn in de sector waarvoor zij kandidaat willen zijn, kunnen gekozen worden als afgevaardigde. De 24 afgevaardigden kunnen de directe zeggenschap van de Deelnemersvergadering waarborgen, onder andere door een referendum.