Feiten en korte samenvatting FAQ’s

Lees hier de korte antwoorden op de meest gestelde vragen over de Deelnemersvergadering. Bekijk de uitgebreide beantwoording en alle vragen + antwoorden in de FAQ’s van de Deelnemersvergadering.

Wat is de Deelnemersvergadering (tevens ‘wie’)?

  • Nu: alle voor 1 augustus 2017 bij het vrijwillige register aangemelde leraren.
  • Vanaf 1 augustus 2018: alle in het nieuwe register geregistreerde leraren.

Waarom is er een Deelnemersvergadering?

Om de hele beroepsgroep te verenigen en de zeggenschap van de beroepsgroep over het beroep leraar te regelen.

Wat mag de Deelnemersvergadering?

In de statuten van de Onderwijscoöperatie zijn de bevoegdheden vastgelegd.

Wat/wie zijn ‘de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering’?

24 door de Deelnemersvergadering gekozen leraren.

Waarom is er een afvaardiging?

Om de Deelnemersvergadering te vertegenwoordigen, omdat besluiten nemen met de voltallige Deelnemersvergadering praktisch gezien niet haalbaar is.

Wat mogen de afgevaardigden?

De bevoegdheden van de Deelnemersvergadering uitoefenen.

Wat/wie is de verkiezingscommissie?

De organisatie van de verkiezingen van de eerste 24 afgevaardigden.

Waarom was er een verkiezingscommissie?

Om onafhankelijk van de Onderwijscoöperatie de eerste verkiezingen van de afgevaardigden te organiseren.

Waarom was aanmelden in het vrijwillige register van belang?

  • Alleen zo kon je regelen dat je je stem kon uitbrengen tijdens de verkiezingen.
  • Alleen zo kon je je kandidaat stellen voor de positie van afgevaardigde.
  • Alleen zo kon je regelen dat je betrokken werd bij eerste besluitvormingsronde over:
    • Herregistratiecriteria & valideringsregels;
    • Interne regels van de Deelnemersvergadering.

Welke onderverdeling wordt er gemaakt in de 24 afgevaardigden?

Er is een onderverdeling gemaakt over de drie sectoren: acht afgevaardigden uit het primair onderwijs (po) (waarvan één uit het speciaal onderwijs), acht afgevaardigden uit het voortgezet onderwijs (vo) (waarvan één uit het speciaal onderwijs) en acht afgevaardigden uit het mbo.