Verkiezingen

De eerste verkiezingen van de afgevaardigden worden georganiseerd door een verkiezingscommissie, omdat er nu nog geen operationele Deelnemersvergadering is die de verkiezingen kan organiseren. Binnen twee jaar na de invoering van het lerarenregister zullen nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. Uiteraard dan door de gekozen vertegenwoordiging.

De verkiezingscommissie neemt zelfstandig besluiten over de organisatie van de verkiezingen die in 2017 plaatsvinden. De kaders waarbinnen de verkiezingscommissie handelt, zijn vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Verkiezingsdata

Gepubliceerd op 10 mei 2017

  • 16 juni t/m 16 juli: leraren die drie jaar werkzaam zijn als bevoegd leraar, konden zich verkiesbaar stellen.
  • 31 juni t/m 31 juli: alle leraren die gebruik willen maken van hun stemrecht, konden zich aanmelden in het vrijwillige register.
  • 21 augustus: na een controle van de kandidaatstellingen, werd op 21 augustus de kandidatenlijst gepubliceerd.
  • 4 september t/m 24 september: in deze periode kon de hele Deelnemersvergadering stemmen op de kandidaten.
  • 25 september: de verkiezingsuitslag wordt bekend gemaakt.
  • 6 oktober: de 24 gekozen afgevaardigden worden gepresenteerd tijdens het Lerarencongres 2017.

Stemrecht en aanmelden in het vrijwillige register

Sinds 1 augustus 2017 is de mogelijkheid tot inschrijven in het vrijwillige lerarenregister beëindigd. Zie ook de nieuwsbrief special van 3 mei 2017. Als je je stem had willen uitbrengen tijdens de verkiezingen, moest je vóór 1 augustus 2017 zijn aangemeld bij het vrijwillige register.

Was je niet voor 1 augustus 2017 aangemeld bij het vrijwillige register, dan kon je helaas geen stem uitbrengen tijdens de eerste verkiezingen. Vanaf het moment dat het nieuwe register van start gaat (op 1 augustus 2018) zitten alle leraren die in dat lerarenregister geregistreerd staan, in de Deelnemersvergadering. Vanaf dat moment is het ook weer mogelijk om je zeggenschap te benutten via de Deelnemersvergadering en bijvoorbeeld deel te nemen aan de volgende verkiezingen. Tot die tijd is deelname aan bijvoorbeeld meedenksessies of koploperscholen wel mogelijk.

Verkiesbaar stellen

Tussen 16 juni 2017 en 16 juli 2017 konden leraren zich kandidaat stellen voor de positie van afgevaardigde. Op 21 augustus 2017 zijn de kandidaten bekendgemaakt. De verkiezingenperiode was van 4 t/m 24 september 2017.

Bezwaar

Als je het niet eens bent met een besluit van de verkiezingscommissie, dan kan je bezwaar maken. Je kunt bezwaar maken als je direct in je belang getroffen bent en je het niet eens bent met een besluit over:

  • de termijn van de kandidaatstelling en de datum van de verkiezing;
  • de kandidatenlijst;
  • de verkiezingsuitslag.

Het bezwaar kan worden ingediend door het bezwaar te mailen naar vc@deelnemersvergadering.nl. Dat kan tot en met vijf werkdagen nadat het besluit op deze website bekend is gemaakt. Bezwaar kan worden ingediend op grond van strijd met het verkiezingsreglement of krachtens het verkiezingsreglement gegeven aanwijzingen, of wegens strijd met de redelijkheid.