Verkiezingen

De eerste verkiezingen van de afgevaardigden worden georganiseerd door een verkiezingscommissie, omdat er nu nog geen operationele Deelnemersvergadering is die de verkiezingen kan organiseren. Binnen twee jaar na de invoering van het lerarenregister zullen nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. Uiteraard dan door de gekozen vertegenwoordiging.

De verkiezingscommissie neemt zelfstandig besluiten over de organisatie van de verkiezingen die in 2017 plaatsvinden. De kaders waarbinnen de verkiezingscommissie zal handelen, zijn vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Verkiezingsdata

Gepubliceerd op 10 mei 2017

  • 16 juni t/m 16 juli: Leraren die drie jaar werkzaam zijn als bevoegd leraar, kunnen zich verkiesbaar stellen.
  • 31 juli: tot en met 31 juli kunnen alle leraren die gebruik willen maken van hun stemrecht, zich aanmelden in het vrijwillige register.
  • 21 augustus: na een controle van de kandidaatstellingen, zal op maandag 21 augustus de kandidatenlijst gepubliceerd worden op deze website.
  • 4 september t/m 24 september: in deze periode kan de hele Deelnemersvergadering stemmen op de kandidaten.
  • 25 september: de verkiezingsuitslag wordt bekend gemaakt.
  • 6 oktober: de 24 gekozen afgevaardigden stellen zich voor tijdens het Lerarencongres 2017.

Stemrecht en aanmelden in het vrijwillige register

Vanaf 1 augustus 2017 wordt de mogelijkheid tot inschrijven en het aanbieden van activiteiten in het vrijwillige lerarenregister beëindigd. Zie ook de nieuwsbrief special van 3 mei 2017. Als je je stem wil kunnen uitbrengen tijdens de verkiezingen, moet je vóór 1 augustus 2017 zijn aangemeld bij het vrijwillige register. Als leraar kun je je aanmelden in het vrijwillige lerarenregister door je mailadres en een wachtwoord in te voeren. Vervolgens krijg je een e-mail met een link waarmee je je aanmelding kan bevestigen. Daarna ben je aangemeld in het vrijwillige register en heb je stemrecht.

Let op: wil je je verkiesbaar stellen, dan moet je uiterlijk op 16 juli 2017 zijn aangemeld bij het vrijwillige register.

Verkiesbaar stellen

Tussen 16 juni 2017 en 16 juli 2017 kun je jezelf kandidaat stellen voor de positie van afgevaardigde. Je kan kandidaat zijn als je minimaal drie jaar werkzaam bent in de sector waarvoor je je kandidaat wilt stellen, je gedurende deze drie jaar bevoegd leraar was en je uiterlijk 16 juli 2017 aangemeld bent bij het vrijwillige register.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen wat betreft de Deelnemersvergadering? Houd deze site in de gaten met de actuele informatie en/of meld je aan voor de Onderwijscoöperatie nieuwsbrief. Heb je vragen over de verkiezingen, dan kan je mailen naar vc@deelnemersvergadering.nl.

Bezwaar

Als je het niet eens bent met een besluit van de verkiezingscommissie, dan kan je bezwaar maken. Je kunt bezwaar maken als je direct in je belang getroffen bent en je het niet eens bent met een besluit over:

  • de termijn van de kandidaatstelling en de datum van de verkiezing;
  • de kandidatenlijst;
  • de verkiezingsuitslag.

Het bezwaar kan worden ingediend door het bezwaar te mailen naar vc@deelnemersvergadering.nl. Dat kan tot en met vijf werkdagen nadat het besluit op deze website bekend is gemaakt. Bezwaar kan worden ingediend op grond van strijd met het verkiezingsreglement of krachtens het verkiezingsreglement gegeven aanwijzingen, of wegens strijd met de redelijkheid.