Is het lerarenregister van de beroepsgroep zelf of van bovenaf opgelegd?

Tegenstanders of sceptici stellen dat het register van bovenaf is opgelegd en dat leraren er vooral een administratieve klus bij krijgen, die niet in het belang van de kwaliteit van het onderwijs is. Ook wordt soms de vertrouwenskwestie in de discussie ingebracht; dat het achterliggende doel van het register zou zijn leraren te kunnen controleren.

Voorstanders zien in het register juist een instrument dat ertoe bijdraagt dat leraren meer ruimte krijgen om te werken aan goed onderwijs omdat je als leraar en als beroepsgroep juist meer zeggenschap en eigenaarschap krijgt over je eigen vak en de leeractiviteiten die je volgt om je bekwaamheid bij te houden.

Wat zijn de feiten?

Van bovenaf opgelegd of van de beroepsgroep?

Het artikel Historisch perspectief beschrijft de ontwikkeling van het idee ‘de leraar als professional in een professionele school’ (1993) tot aan de start van het lerarenregister. Al in 1997 worden in het adviesrapport ‘Tekenen voor kwaliteit’ voorstellen gedaan over: een beroepsstandaard voor leraren, de vorming van een beroepsgroep en een register voor leraren. Het idee voor (onder andere) een lerarenregister komt dus rechtstreeks voort uit de beroepsgroep.

In 2012 is de Onderwijscoöperatie (als vertegenwoordiger van de beroepsgroep leraren) gestart met het lerarenregister als middel om het leraarsberoep een beschermde status te geven en de professionaliteit van de leraar te bevorderen en te beschermen.

Administratieve last of eigenaarschap?

Leraren bepalen welke leeractiviteiten ertoe doen, waarop deze worden beoordeeld en wat ervoor nodig is om registerleraar te kunnen blijven. Leraren bepalen wát er in het register staat en hóe het er staat. Het nieuwe lerarenregister wordt samen met leraren ontwikkeld; de gebruiksvriendelijkheid van het systeem staat hierbij voorop.

Leraren die zich als koploper in het nieuwe lerarenregister hebben ingeschreven, geven aan dat het invullen veel gemakkelijker en sneller ging dan zij vooraf hadden verwacht.

Sterkere positie

In de Wet Beroep Leraar (inclusief lerarenregister) die sinds 1 augustus 2017 in werking is getreden, is vastgelegd dat de werkgever de leraar in staat moet stellen om de activiteiten te ondernemen die nodig zijn om geherregistreerd te kunnen worden. Door deze wetswijziging hebben leraren een veel sterkere positie.

Pagina delen