Publicaties

Hierover publicaties i.v.m. het lerarenregister van de Onderwijscoöperatie, AOb en MBO Raad. Lees hier artikelen van meewerkende leraren.

Video: Deelnemersvergadering: kies en stel je beschikbaar

Video: Denk mee over het nieuwe lerarenregister