Vrijwillig register

Het vrijwillige lerarenregister (registerleraar.nl) is in 2011 gestart en is een online systeem waarin leraren hun leeractiviteiten kunnen bijhouden. Dit dossier is alleen door de leraar te bekijken en te gebruiken. De privacy is gewaarborgd: anderen kunnen alleen zien dat je in het register staat geregistreerd. Inschrijven in het vrijwillige register was tot 1 augustus 2017 mogelijk.

Inschrijven in vrijwillige register niet meer mogelijk

Omdat de focus op de bouw en ontwikkeling van het nieuwe lerarenregister ligt, is inschrijven in het vrijwillige register, voor zowel leraren als aanbieders van activiteiten, niet meer mogelijk. Leraren die in het vrijwillige register staan geregistreerd, kunnen uiteraard hun registerdossier blijven inzien en bijhouden. Het opgebouwde dossier is vanaf 1 augustus 2018 mee te nemen naar het nieuwe lerarenregister. Ook gebruikerservaringen opgedaan in het vrijwillige lerarenregister, worden meegenomen in het ontwikkelen van het nieuwe lerarenregister. Kijk hier voor de planning van het nieuwe lerarenregister.

Zeggenschap

Alle leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register, kunnen vanaf oktober 2017 zeggenschap uitoefenen over belangrijke aspecten van het nieuwe lerarenregister via de Deelnemersvergadering.

Meedenken

Alle leraren, ook leraren die niet staan ingeschreven of zijn aangemeld in het vrijwillige register, konden in 2017 volop meedenken en meepraten over het nieuwe lerarenregister, bijvoorbeeld tijdens meedenksessies die overal in het land worden georganiseerd en/of op koploperscholen. De (online) meedenksessies zijn nu afgerond. Gespecialiseerde onderzoeksbureaus voegen de opgehaalde resultaten bijeen. Dat pakket wordt medio december aan de afvaardiging van de Deelnemersvergadering aangeboden. De afvaardiging kan kennisnemen van de tot nu toe opgehaalde inhoud, de manier waarop die verzameld is en de vraag beantwoorden wat er nog nodig is om tot een voorstel voor herregistratiecriteria te komen.

Pagina delen