Vrijwillig register

Het vrijwillige lerarenregister (registerleraar.nl) is in 2011 gestart. Het is een online systeem waarin leraren hun leeractiviteiten kunnen bijhouden. Het registerdossier met de leeractiviteiten is alleen door de leraar zelf te bekijken en te gebruiken. De privacy is gewaarborgd: anderen kunnen alleen zien dat je in het register staat geregistreerd. Inschrijven in het vrijwillige register was mogelijk tot 1 augustus 2017.

Inschrijven in vrijwillige register niet meer mogelijk

Omdat de focus op de bouw en ontwikkeling van het nieuwe lerarenregister ligt, is inschrijven in het vrijwillige register, voor zowel leraren als aanbieders van professionaliseringsactiviteiten, niet meer mogelijk. Leraren die in het vrijwillige register staan geregistreerd, kunnen uiteraard hun registerdossier inzien en blijven bijhouden. Het opgebouwde dossier is vanaf 1 augustus 2018 mee te nemen naar het nieuwe lerarenregister. Ook de gebruikerservaringen die opgedaan zijn in het vrijwillige lerarenregister, worden meegenomen bij het ontwikkelen van het nieuwe lerarenregister. Kijk hier voor de planning van het nieuwe lerarenregister.

Zeggenschap

Alle leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register, hebben vanaf oktober 2017 zeggenschap over het nieuwe lerarenregister via het Lerarenparlement (voorheen: afvaardiging van de Deelnemersvergadering).

Meedenken

Alle leraren, ook leraren die niet staan ingeschreven of zijn aangemeld in het vrijwillige register, konden in 2017 volop meedenken en meepraten over het nieuwe lerarenregister, bijvoorbeeld tijdens meedenksessies die overal in het land werden georganiseerd en/of op koploperscholen. Ruim 1500 leraren gaven gehoor aan de oproep.

Resultaten

Gespecialiseerde onderzoeksbureaus IVA Onderwijs en Terra Nova hebben een eerste oriënterend onderzoek uitgevoerd op basis van deze opbrengsten. Hun rapportages zijn midden december 2017 aangeboden aan het Lerarenparlement. Deze gekozen leraren zijn nu aan zet. Zij hebben de verantwoordelijkheid om met de beroepsgroep leraren tot een kwaliteitskader voor het register te komen.

Lees het nieuwsbericht met bijgevoegd de rapportages.

Pagina delen