FAQ Vrijwillig register

RegisterleraarZie hier de veelgestelde vragen over het huidige vrijwillige register. Er zijn specifieke FAQ-pagina’s over het nieuwe lerarenregister, het professioneel statuut en de Deelnemersvergadering.

Omdat de focus ligt op het nieuwe register, is inschrijven in het vrijwillige register, voor zowel leraren als aanbieders, per 1 augustus 2017 niet meer mogelijk. Sta je in het vrijwillige register ingeschreven, dan kan je nog steeds jouw portfolio inzien en bijhouden. Het opgebouwde portfolio kan je vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe lerarenregister. Ook ervaringen opgedaan met het vrijwillige lerarenregister, bijvoorbeeld wat betreft gebruikersgemak, worden meegenomen in het nieuwe lerarenregister.

Alle leraren, ook de leraren die niet staan ingeschreven of zijn aangemeld in het vrijwillige register, kunnen volop meedenken en meepraten over het nieuwe lerarenregister tijdens meedenksessies die overal in het land en op koploperscholen worden georganiseerd. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen alle leraren zich in het nieuwe lerarenregister aanmelden en registreren.

2. Hoe zit het met de privacy van het vrijwillige register?

Het vrijwillige lerarenregister is in 2011 gestart en is een online systeem waarin leraren hun leeractiviteiten kunnen bijhouden. Dit dossier is alleen door de leraar te bekijken en te gebruiken. De privacy is gewaarborgd: anderen kunnen alleen zien dat je in het register staat. Inschrijven in het vrijwillige register was tot 1 augustus 2017 mogelijk.

3. Waarom mag ik mij per 1 augustus 2017 niet meer aanmelden of registreren?

Met het oog op de invoering van de wet per 1 augustus 2017 en de focus op de inrichting, bouw en implementatie van het nieuwe lerarenregister, heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten om vanaf 1 augustus 2017 de mogelijkheid tot inschrijven in het vrijwillige register te beëindigen. Het bestuur wil leraren nadrukkelijk uitnodigen om mee te bouwen aan het nieuwe register door deel te nemen aan meedenksessies en gebruik te maken van hun zeggenschap via de Deelnemersvergadering.

4. Wat betekent het als je als leraar wel bent aangemeld of geregistreerd?

  • Geregistreerde leraren kunnen hun portfolio na 1 augustus 2017 gewoon in het vrijwillige register blijven bijhouden en zij kunnen hun opgebouwde portfolio vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register.
  • Alle leraren in het vrijwillige register hebben via de Deelnemersvergadering automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister. De Deelnemersvergadering is per 6 oktober 2017 operationeel.
  • Alle leraren in het vrijwillige register kunnen een afgevaardigde van de Deelnemersvergadering kiezen, alleen bevoegde leraren kunnen als afgevaardigde worden gekozen.
  • Alle leraren in het vrijwillige register ontvangen bij inschrijving in het nieuwe lerarenregister een aantal punten of uren (afhankelijk van de eenheid die gaat gelden) als waardering voor deelname in het vrijwillige register.
  • Nog openstaande verzoeken van aangemelde leraren tot registratie en aangeboden professionaliseringsactiviteiten ter validatie worden afgehandeld.

5. Wat als je je niet hebt ingeschreven in het vrijwillige register?

  • Alle leraren kunnen blijven meedenken over en meewerken aan de inrichting van het nieuwe register via sessies die in het hele land gehouden worden. Hiervoor hoef je niet ingeschreven te staan.
  • Niet-ingeschreven leraren hebben geen zeggenschap via de per 1 oktober 2017 op te richten Deelnemersvergadering.
  • Het aanmaken van een portfolio kan bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018. Inschrijven in het nieuwe register betekent zeggenschap over de doorontwikkeling van het nieuwe register en alle zaken die samenhangen met de kwaliteit en uitoefening van het beroep. Hoe dit verder vormgegeven gaat worden, bepaalt de Deelnemersvergadering.
  • Het aanbieden en laten valideren van professionaliseringsactiviteiten voor het vrijwillige register is vanaf 1 augustus 2017 niet meer mogelijk.

6. Wat houdt dat in, die zeggenschap van de leraren?

Alle leraren die zich voor 1 augustus 2017 in het vrijwillige lerarenregister hebben aangemeld, zitten in de Deelnemersvergadering. Via de Deelnemersvergadering krijgt de leraar directe zeggenschap over zaken als de herregistratiecriteria en valideringsregels die voor het lerarenregister gaan gelden. De Deelnemersvergadering kiest straks uit haar midden een vertegenwoordiging van 24 afgevaardigden. Iedereen in de Deelnemersvergadering kan kiezen en bevoegde docenten kunnen gekozen worden. De 24 afgevaardigden kunnen de directe zeggenschap van de Deelnemersvergadering waarborgen, via bijvoorbeeld een referendum. Kijk voor de meest actuele info en verkiezingsdata op de website van de Onderwijscoöperatie. Zie ook de FAQ’s over de Deelnemersvergadering.

7. Kan ik na 1 augustus 2017 nog professionaliseringsactiviteiten aanbieden ter validering?

Het aanbieden en laten valideren van professionaliseringsactiviteiten voor het vrijwillige register is vanaf 1 augustus 2017 niet meer mogelijk. Het komende jaar stelt de beroepsgroep de valideringsregels op waaraan een activiteit in het nieuwe register in het kader van bekwaamheidsonderhoud moet voldoen. Dit betekent dat alle activiteiten vanaf 1 augustus 2018 opnieuw aangeboden en bekeken moeten worden of ze voldoen aan de nieuwe valideringsregels. De activiteiten die gevalideerd zijn gelden dus voor het vrijwillige register en tot uiterlijk 1 augustus 2018.

8. Hoeveel leraren staan er al in het vrijwillige register?

In 2011 is de Onderwijscoöperatie gestart met het vrijwillige lerarenregister. 82.500 leraren hebben zich hiervoor aangemeld, van wie 46.500 leraren zich ook daadwerkelijk hebben geregistreerd en hun portfolio bijhouden.

9. Kan ik mij uitschrijven uit het vrijwillige register?

Ja, dat is mogelijk. Je hebt dan niet langer een stem in de Deelnemersvergadering. Toch uitschrijven of je account deactiveren? Ga naar www.registerleraar.nl, log in en ga naar ‘accountgegevens’. Scoll naar beneden en klik op de pen bij ‘account status’. Klik op ‘account deactiveren’ (gegevens zijn niet meer zichtbaar voor scholen en burgers, wel voor jezelf) of ‘account en mijn registratie definitief verwijderen’. Let op: als je kiest voor het verwijderen van het account en je registratie, is dat niet meer terug te draaien. Klik op bevestigen.

10. Hoe zet ik activiteiten binnen de school (bijv. peer review) in het vrijwillige register?

In het vrijwillige register heb je twee mogelijkheden om professionaliseringsactiviteiten in je portfolio te zetten: via ‘zelf een activiteit toevoegen’ en ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’. Bij peer review-activiteiten zet je deze meestal via ‘zelf een activiteit toevoegen’ in je portfolio. Als de activiteit door een aanbieder verzorgd wordt en deze aanbieder heeft de activiteit laten valideren, dan ontvang je na deelname een certificaat/bewijs van deelname van deze aanbieder met een registerleraarafbeelding waarop een uniek activiteitnummer staat. In dat geval ga je naar ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’, vul je het unieke nummer in en voeg je het toe aan je portfolio. Hoe je je professionaliseringsactiviteiten kunt bijhouden in het nieuwe lerarenregister, is nog in ontwikkeling. Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Denk en doe vooral mee!

11. Ik leer veel van mijn directe collega’s. Kan ik dat opvoeren in het vrijwillige register?

Ook meer informele vormen van professionalisering op school, zoals peer review, georganiseerde reflectie, verbetertrajecten, teamontwikkeling etc, kan je opnemen in je portfolio. Zie hier een aantal voorbeelden. De lijst op deze pagina is niet uitputtend. Bij het toevoegen van activiteiten aan jouw portfolio, die niet in deze lijst staan, kan je de optie ‘anders’ gebruiken.

12. Ben je via het vrijwillige register automatisch lid van de Onderwijscoöperatie?

Nee, alleen vakbonden en vakverenigingen zijn aangesloten bij de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie stelt wel een Deelnemersvergadering in. Alle leraren in het vrijwillige register hebben via de Deelnemersvergadering automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister. Alle leraren in het vrijwillige register kunnen een afgevaardigde van de Deelnemersvergadering kiezen, alleen bevoegde leraren kunnen als afgevaardigde gekozen worden.

13. Wanneer gaat de wet Beroep Leraar en Lerarenregister in?

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. De wet is vanaf 1 augustus 2017 van kracht. Leraren zijn nu aan zet om met elkaar, op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven aan de onderdelen van de wet. Kijk hier voor meer informatie.

14. Hoe wordt het nieuwe lerarenregister gebouwd en ingericht?

Vanaf 1 augustus 2018 start de registratie in het nieuwe lerarenregister. In 2017 en 2018 wordt volop gewerkt aan de inrichting en bouw van het nieuwe register: leraren wordt gevraagd mee te denken in sessies in het hele land, er zal ervaring met het nieuwe registratiesysteem worden opgedaan en ook de gebruikerservaringen van het vrijwillige register worden meegenomen. Voor het zorgvuldig implementeren van het nieuwe lerarenregister, maar óók het meenemen van de beroepsgroep hierin, is alle focus op het nieuwe lerarenregister de komende anderhalf jaar gewenst en nodig. Kijk hier voor meer informatie.

15. Wat is de planning van het nieuwe lerarenregister?

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich in het nieuwe lerarenregister gaan registreren. Vanaf 1 augustus 2019 moeten alle bevoegde leraren volgens de wet geregistreerd staan in dit nieuwe lerarenregister. Nog niet-bevoegde leraren kunnen zich inschrijven in het voorportaal van het nieuwe lerarenregister. Het schoolbestuur moet je dan in de gelegenheid stellen om je bevoegdheid binnen maximaal vier jaar te halen. Je kunt je inschrijven en registreren in het nieuwe lerarenregister op het moment dat je je diploma, getuigschrift of PDG hebt behaald. Kijk hier voor meer informatie.

Pagina delen