FAQ Vrijwillig register

Zie hier de veelgestelde vragen over het huidige vrijwillige register. Er zijn voor specifieke FAQ-pagina’s over het nieuwe lerarenregister en de Deelnemersvergadering.

1. Hoe meld je je aan in het vrijwillige register?

Wil je je aanmelden in het vrijwillige register dan kan dat via www.registerleraar.nl.
Als leraar kun je je aanmelden (is: een account aanmaken) in het vrijwillige lerarenregister door je mailadres en een wachtwoord in te voeren en vervolgens te klikken op de link in de bevestigingsmail; daarna ben je aangemeld. Aanmelden in het vrijwillige register kan nog tot 1 augustus 2017.
Op 1 augustus 2017 is de wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht en wordt alle focus gelegd op de inrichting en implementatie van het nieuwe lerarenregister. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen alle leraren zich in het nieuwe lerarenregister aanmelden en registreren.

2. Hoe registreer je je in het vrijwillige register?

Bij het vrijwillige register kun je als leraar een account aanmaken (zie vraag 1). Na het aanmaken van een account ontvang je een mail met een activatielink. Nadat je deze link hebt geactiveerd kun je in je portfolio jouw werksituatie, de school (of scholen) waar je werkt, je onderwijstaak en bevoegdheid invullen. Hierbij hoort een foto of scan van je officiële getuigschrift(en) waaruit je onderwijsbevoegdheid blijkt. Na het invullen van deze gegevens kun je je registratie aanvragen.
De afhandeling van de registratieaanvraag bedraagt op dit moment 12 weken. Hierna kan je je portfolio met activiteiten gaan bijhouden. Openstaande verzoeken van leraren tot registratie (die zich voor 1 augustus 2017 hebben aangemeld) worden nog afgehandeld. Na 1 augustus 2017 kan een leraar zich niet meer aanmelden of een verzoek tot registratie indienen, zie ook vraag 1 en 4. Het aanmaken van een portfolio kan weer bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018.

3. Hoe zit het met de privacy van het vrijwillige register?

Het vrijwillige lerarenregister dat in 2011 is gestart is een online systeem dat in samenspraak met leraren is ontwikkeld. Elke leraar heeft een eigen portfolio waarin hij zijn leeractiviteiten bijhoudt. Dit portfolio is enkel door jou als leraar in te zien en te gebruiken. Uiteraard wordt je privacy gewaarborgd. Anderen kunnen alleen zien dat je in het register staat.

4. Waarom sluit het vrijwillige vanaf 1 augustus 2017 voor nieuwe aanmeldingen/registraties?

Met het oog op de invoering van de wet per 1 augustus 2017 en de focus op de inrichting, bouw en  implementatie van het nieuwe lerarenregister, heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten om vanaf 1 augustus 2017 de mogelijkheid tot inschrijven in het vrijwillige register te beëindigen. Het bestuur wil leraren nadrukkelijk uitnodigen om mee te bouwen aan het nieuwe register door deel te nemen aan meedenksessies en gebruik te maken van hun zeggenschap via de Deelnemersvergadering. Leraren worden via campagnes actief hierover geïnformeerd. Voor meer informatie over de meedenksessies.

5. Wat betekent dit voor leraren die vóór 1 augustus 2017 zijn aangemeld of geregistreerd?

  • Geregistreerde leraren kunnen hun portfolio na 1 augustus 2017 gewoon in het vrijwillige register blijven bijhouden en zij kunnen hun opgebouwde portfolio vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register.
  • Alle leraren in het vrijwillige register hebben via de Deelnemersvergadering (DV) automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister. De Deelnemersvergadering is per 6 oktober 2017 operationeel.
  • Alle leraren in het vrijwillige register kunnen een afgevaardigde van de Deelnemersvergadering kiezen, alleen bevoegde leraren kunnen als afgevaardigde worden gekozen.
  • Alle leraren in het vrijwillige register ontvangen bij inschrijving in het nieuwe lerarenregister een aantal punten of uren (afhankelijk van de eenheid die gaat gelden) als waardering voor deelname in het vrijwillige register.
  • Nog openstaande verzoeken van aangemelde leraren tot registratie en aangeboden professionaliseringsactiviteiten ter validatie worden afgehandeld.

6. Wat als leraren zich niet aanmelden in het vrijwillige register vóór 1 augustus 2017?

  • Alle leraren kunnen blijven meedenken over en meewerken aan de inrichting van het nieuwe register via sessies die in het hele land gehouden worden. Hiervoor hoef je niet ingeschreven te staan. Inschrijven is vanaf 1 augustus 2017 niet meer mogelijk.
  • Niet-ingeschreven leraren hebben geen zeggenschap via de per 1 oktober 2017 op te richten Deelnemersvergadering.
  • Het aanbieden en laten valideren van professionaliseringsactiviteiten voor het vrijwillige register  is vanaf 1 augustus 2017 niet meer mogelijk.
  • Het aanmaken van een portfolio kan bij inschrijving in het nieuwe register per 1 augustus 2018. Inschrijven in het nieuwe register betekent zeggenschap over de doorontwikkeling van het nieuwe register en alle zaken die samenhangen met de kwaliteit en uitoefening van het beroep. Hoe dit verder vormgegeven gaat worden, bepaalt de Deelnemersvergadering.

7. Is het nog zinvol om mij als leraar vóór 1 augustus 2017 te registreren in het vrijwillige register?

Jazeker. Geregistreerde leraren en leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register, kunnen zeggenschap uitoefenen via de Deelnemersvergadering over belangrijke aspecten van het nieuwe lerarenregister. De Deelnemersvergadering is vanaf 6 oktober 2017 operationeel. Wil je hierover meer weten? Kijk dan hier.

8. Wat houdt dat in, die zeggenschap van de leraren?

Alle leraren die zich voor 1 augustus 2017 in het vrijwillige lerarenregister hebben aangemeld, zitten in de Deelnemersvergadering. Via de Deelnemersvergadering krijgt de leraar directe zeggenschap over zaken als de herregistratiecriteria en valideringsregels die voor het lerarenregister gaan gelden. De Deelnemersvergadering kiest straks uit haar midden een vertegenwoordiging van 24 afgevaardigden. Iedereen in de Deelnemersvergadering kan kiezen en bevoegde docenten kunnen gekozen worden. De 24 afgevaardigden kunnen de directe zeggenschap van de Deelnemersvergadering waarborgen, via bijvoorbeeld een referendum. Kijk voor de meest actuele info en verkiezingsdata op de website van de Onderwijscoöperatie. Zie ook de FAQ’s over de Deelnemersvergadering.

9. Kan ik voor 1 augustus 2017 nog professionaliseringsactiviteiten aanbieden ter validering?

Dat kan. Het is aan de aanbieder om de afweging te maken of dit nog zinvol is. Het komende jaar stelt de beroepsgroep de valideringsregels op waaraan een activiteit in het nieuwe register in het kader van bekwaamheidsonderhoud moet voldoen. Dit betekent dat alle activiteiten vanaf 1 augustus 2018 opnieuw aangeboden en bekeken moeten worden of ze voldoen aan de nieuwe valideringsregels. De activiteiten die gevalideerd zijn of nog worden gevalideerd, gelden dus voor het vrijwillige register en tot uiterlijk 1 augustus 2018.

10. Ik wil als leraar een leeractiviteit aanbieden, heb ik dan een KvK-nummer nodig?

Voorwaarde om je als aanbieder te kunnen registreren in het vrijwillige register is dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel; als school, stichting, bedrijf of zzp’er. Reden hiervoor is dat de aanbieder een rechtspersoon moet zijn. Wil je je ook registreren als aanbieder en heb je geen KvK-nummer? Meld je bij registerleraar@onderwijscooperatie.nl. Dan kunnen we gezamenlijk aan een oplossing werken.

11. Hoeveel leraren staan er al in het vrijwillige register?

In 2011 is de Onderwijscoöperatie gestart met het vrijwillige lerarenregister. Tot op heden hebben ruim 76.000 leraren zich hiervoor aangemeld en een account aangemaakt; van de ruim 76.000 leraren hebben 36.000 leraren zich ook daadwerkelijk geregistreerd. Je bent geregistreerd als je profiel compleet is ingevuld, documenten zijn aangeleverd en je bevoegdheid is gecontroleerd.

12. Kan ik mij uitschrijven uit het vrijwillige register?

Ja dat is mogelijk.  Als u ingeschreven blijft – heeft u wel een stem via de Deelnemersvergadering waarvan u dan automatisch lid bent. De Deelnemersvergadering is in het leven geroepen om leraren als beroepsgroep zeggenschap te geven over zaken die samenhangen met het beroep van leraar, zoals bijvoorbeeld voorstellen voor de valideringsregels en herregistratiecriteria.

13. Hoe zet ik activiteiten binnen de school (bijv. peer review) in het vrijwillige register?

In het vrijwillige register heb je twee mogelijkheden om professionaliseringsactiviteiten in je portfolio te zetten: via ‘zelf een activiteit toevoegen’ en ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’. Bij peer review-activiteiten zet je deze meestal via ‘zelf een activiteit toevoegen’ in je portfolio. Als de activiteit door een aanbieder verzorgd wordt en deze aanbieder heeft de activiteit laten valideren, dan ontvang je na deelname een certificaat/bewijs van deelname van deze aanbieder met een registerleraarafbeelding waarop een uniek activiteitnummer staat. In dat geval ga je naar ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’, vul je het unieke nummer in en voeg je het toe aan je portfolio. Hoe je je professionaliseringsactiviteiten kunt bijhouden in het nieuwe lerarenregister, is nog in ontwikkeling. Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Denk en doe vooral mee!

14. Ik leer veel van mijn directe collega’s. Kan ik dat opvoeren in het vrijwillige register?

Ook meer informele vormen van professionalisering op school, zoals peer review, georganiseerde reflectie, verbetertrajecten, teamontwikkeling etc, kan je opnemen in je portfolio. Zie hier een aantal voorbeelden. De lijst op deze pagina is niet uitputtend. Bij het toevoegen van activiteiten aan jouw portfolio, die niet in deze lijst staan, kan je de optie ‘anders’ gebruiken.

15. Word je bij inschrijving in het vrijwillige register automatisch lid van de Onderwijscoöperatie?

Nee, alleen vakbonden en vakverenigingen zijn aangesloten bij de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie stelt wel een Deelnemersvergadering in. Zie ook vraag 8. Alle leraren in het vrijwillige register hebben via de Deelnemersvergadering (DV) automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister. Alle leraren in het vrijwillige register kunnen een afgevaardigde van de Deelnemersvergadering kiezen, alleen bevoegde leraren kunnen als afgevaardigde gekozen worden.

16. Wanneer gaat de wet Beroep Leraar en Lerarenregister in?

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. De wet is vanaf 1 augustus 2017 van kracht. Leraren zijn nu aan zet om met elkaar, op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven aan de onderdelen van de wet. Kijk voor meer informatie op de website van de Onderwijscoöperatie.

17. Hoe wordt het nieuwe lerarenregister gebouwd en ingericht?

Vanaf 1 augustus 2018 start de registratie in het nieuwe lerarenregister. In 2017 en 2018 wordt volop gewerkt aan de inrichting en bouw van het nieuwe register: leraren wordt gevraagd mee te denken in sessies in het hele land, er zal ervaring met het nieuwe registratiesysteem worden opgedaan en ook de gebruikerservaringen van het vrijwillige register worden meegenomen. Voor het zorgvuldig implementeren van het nieuwe lerarenregister, maar óók het meenemen van de beroepsgroep hierin, is alle focus op het nieuwe lerarenregister de komende anderhalf jaar gewenst en nodig.

18. Wat is de planning van het nieuwe lerarenregister?

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich in het nieuwe lerarenregister gaan registreren. Vanaf 1 augustus 2019 moeten alle bevoegde leraren volgens de wet geregistreerd staan in dit nieuwe lerarenregister. Nog niet-bevoegde leraren kunnen zich inschrijven in het voorportaal van het nieuwe lerarenregister. Het schoolbestuur moet je dan in de gelegenheid stellen om je bevoegdheid binnen maximaal vier jaar te halen. Je kunt je inschrijven en registreren in het nieuwe lerarenregister op het moment dat je je diploma, getuigschrift of PDG hebt behaald.

Pagina delen